Josť Toribio Merinos brev til Gustavo Leigh og Augusto Pinochet af 9/9/1973.

Forside:Bagside:


LUK VINDUET