Top banner
Banner

  Litteratur og www-steder ang. Chiles historie m.v.  
Categories Banner
  
  
  
  
  
         
På denne side:
... er der forskellige henvisninger til litteratur og web-steder angående Chile.
Først er der henvisninger til turistguider på både dansk og engelsk.
Dernæst henvisning til et websted og en bog om Chiles historie.
Dernæst henvisning til to bøger om den indianske befolkning i Chile.
Fra USA's statsapparat er givet to rapporter om amerikansk indblanding i chilenske forhold fra 1960'erne og frem til militærdiktaturet i 1970'erne.
Der er henvisning til en dansk bog om tortur i 1970'erne, bl.a. i Chile.
Der er link til den officielle chilenske undersøgelse af mord og tortur begået af militærdiktaturet, og som er lagt på internettet.
December 2004 udkom en »Rapport fra den nationale kommision angående politiske fanger og tortur« angående politisk tilfangetagelse og tortur under militærdiktaturet 1973-1990.
En pro-Allende Robinson Rojas Sandford har en side med en masse ressourcer angående Chiles historie fra 1970, og der er link til den her på siden.
Den franske marxistiske journalist of forfatter Regis Debray interviewede Salvador Allende kort efter han var tiltrådt som præsident i 1970, og den bog er anmeldt her.
Det marxistiske guerilla-ikon Che Guevara skrev en bog om guerillakrigsførelse, La Guerra de Guerrillas, eng.: Guerilla Warfare, og den bog er ligeledes anmeldt her.
Den kendte journalist og nyhedsoplæser på DR Nyhederne, Paula Larrain, kom til Danmark som lille pige i kølvandet på den militære magtovertagelse i 1973, og hun udgav i 2003 en bog om dette, som er anmeldt her.
Terroruddrivelse, ligeledes fra 2003 af den chilenske forfatter Arial Dorfman er der henvisning til.
The Trials of Henry Kissinger er en film fra 2002, som er er lavet med afsæt i Christopher Hitchens's bog The Trial of Henry Kissinger fra 2001, og den er anmeldt her.
Åndernes hus, La Casa De Los Espiritus, udkom i 1982, og er Isabel Allendes debutroman, som danske Bille August instruerede en Hollywood-film på baggrund af i 1994. Den er anmeldt her.
Siden Chilehistorie.excathedra.dk i første række er en side om Chiles politiske historie, er der henvisning til og anmeldelse af fem bøger på dansk, der er klassikere inden for politisk tænkning. Det drejer sig om italienske Niccolò Machiavellis forkætrede »Il Principi«, dansk: Fyrsten, schweiziske Jean-Jacques Rousseaus Samfundspagten fra 1762, amerikanske Thomas Jeffersons Om demokrati, franske Alexis de Tocquevilles Democracy in America, dansk: Lighed - frihed og Om demokratiet i Amerika som også er en underholdende skrevet og meget fremsynet bog. Til sidst Karl Marx og Friedrich Engels Det kommunistiske partis manifest fra 1848, som var en af de mest betydende bøger for det tyvende århundrede.
   Bøger og web    Turistguider m.v.
Web-sted:
Et meget udførligt web-sted à la en rejsehåndbog er:

Chile Travel Guide Handbook .

og Web-sted:
SERNATUR er den officielle turistportal for Chile:

SERNATUR .

Turistguide:
En 600-siders rejsehåndbog fra Lonely Planet er: Chile & Easter Island af Wayne Bernhardson.
Lommebog:
Det Udenrigspolitiske Selskab har udgivet små bøger i lommeformat om alle verdens lande. Chile er skrevet af Ebba Sävborg.

I øvrigt findes der et væld af glimrende turistguide-agtige bøger om Chile på dansk og websteder på engelsk.

   Web-sted    Chiles historie
Web-sted:
USA's kongres har lagt en del landes historie m.m., oprindelig udgivet som bøger, ud på internettet på siden Country Studies . Delen om Chile er fra 1994.

   Bøger    Latinamerikansk historie generelt
Undervisningsbog:
Fra Gyldendal Uddannelse findes bogen Fra kolonistyre til afhængighed af Birgitte Holten. Den har store afsnit om Chile og kan i det hele taget anbefales.

   Bøger    Den indianske befolkning
Undervisningsbog:
Mapuche af Morita Carrasco er et mindre hæfte om specielt Mapuche-indianerne i Argentina og Chile, med specielt sigte på at verdens såkaldt oprindelige folk skal kunne bibeholde deres kulturer og levevis.
Antropologi:
The Mapuche Indians of Chile fra 1968 af Louis C. Faron er en udførlig og ikke specielt letlæst bog om mapuchernes traditionelle levemåde, deres dagligdag, deres religiøse liv og kønsliv, deres traditioner i forbindelse med fødsel, død o.m.a.

   Web-sted    USA's indblanding
Websted:
USA's kongres fik i 1975 udfærdiget den såkaldte Church Report om USA's skjulte engagement i chilenske forhold i perioden 1963-73. Den er lagt på internettet hos det amerikanske udenrigsministerie.

Covert Action in Chile 1963-1973 .

Websted:
På De Forende Staters George Washington University's hjemmeside ligger en mængde dokumentation angående amerikansk involvering i chilenske forhold under Pinochets styre, i det såkaldte »Chile Documentation Project«.

Chile Documentation Project


   Bøger og web    Tortur
Tortur:
Om tortur fra 1983 af Gorm Wagner og Ole Vedel Rasmussen handler om tortur begået over hele verden i årene op til bogens udgivelse. Der er fyldige afsnit om tortur begået i Chile under Pinochets diktatur.

og Websted:
I et tidligere center for tortur i Santiago, Villa Grimaldi, er oprettet et mindecenter for torturofrene.

Parque por la Paz Villa Grimaldi


og Websted:
En hjemmeside i forbindelse med filmen »Memoria Desierta«, der udspiller sig i den tidligere fangelejr/torturcenter Chacabuco i Atacama-ørkenen.

The Chacabuco Project


   Web-sted    Kommision til sandhed og forsoning

Web-sted:
Et år efter diktaturets ophør iværksatte præsident patricio Aylwin i 1991 en undersøgelse af mordene og torturen begået af militærdiktaturets organer, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, altså: »kommision til sandhed og forsoning«. Den ligger på engelsk bl.a. hos United States Institute of Peace:

Truth Commissions Digital Collection: Reports: Chile


   Web-sted    Rapport angående politiske fanger og tortur
   
Web-sted:
December 2004 udgav den statslige kommision til undersøgelse af de politiske tilfangetagelser og tortureringerne under militærdiktaturet 1973-90, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, altså: »Rapport fra den nationale kommision angående politiske fanger og tortur«. Den ligger bl.a. på kommisionens egen hjemmeside:

Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura


   Web-sted    Robinson Rojas Archive
og
Web-sted:
Den andetsteds her på siden nævnte, meget Salvador Allende-begejstrede Robinson Rojas Sandford har et web-sted, med en masse ressourcer om og kildetekster fra Chiles historie i tiden under Allende og senere Pinochet.

RRojas Databank, The Robinson Rojas Archive


   Bøger    Interview med Allende
Regis Debray
&
Salvador Allende :
    
Samtaler med Allende - Socialisme i Chile Den franske marxistiske journalist of forfatter Regis Debray interviewede Salvador Allende kort efter han var tiltrådt som præsident i 1970. Debray tiltaler Allende »Kammerat Præsident« i interviewet, som i det hele taget giver et glimrende indblik i marxistisk tankegang og klassetænkning m.v. Blandt andet også også det marxistiske kardinalpunkt: Materialistisk determinisme; idéen om, at historiens og dermed også fremtidens udvikling er uafvendeligt forudbestemt af produktivkræfterne. Desuden om hvordan det at være reaktionær er, ikke at have »forstået« dette og arbejde imod denne uafvendelige udvikling, og det, at være progressiv, er, at have »forstået« det og arbejde med udviklingen.

Regis Debray ville i øvrigt nogle år tidligere interview'e Che Guevara i Bolivia i slutningen af 1960'erne, men klumrede amatøragtigt i det, hvilket i Che Guevaras dagbøger angives som en mulig årsag til, at det lykkedes hans modstandere at komme på sporet af ham. Guevara blev dræbt i Bolivia, ikke langt fra det nordlige Chiles grænse.

   Bøger    Guerrillakrigsførelse
Ernesto Che Guevara:
    
I modsætning til Chiles Allende, troede Che Guevara ikke på en fredelig vej til marxisme. I La Guerra de Guerrillas fra 1960 med den senere danske titel Guerillakrig angives en opskrift på guerrillakrigsførelse angiveligt på baggrund af erfaringer gjort af den succesfulde revolution på Cuba i 1959. Indledningsvis siges, at 1. Folkelige styrker kan vinde over hæren. 2. At det ikke er nødvendigt at vente indtil alle omstændighederne (dette skal forstås i marxistisk, deterministisk forstand.) for den marxistiske revolution er til stede. 3. Det underudviklede Sydamerikas landområder er det perfekte sted for væbnet guerrillakamp.

Bogen minder utrolig meget i sin opbygning om kineseren Sun Tzu's klassiker, Krigskunsten, eng.: The Art of War, fra ca. 500 f.Kr. Således stilles syv hovedpunkter op: 1. Terræn. 2. Bønder. 3. Tilfugtssteder. 4. Nålestiksaktioner. 5. Bystøtte. 6. Udenlandsk støtte. 7. Ødelæggelse af modstanderens moral.
Sun Tzu citeres da også i bogen af Guevara for den kinesiske talemåde:

Kend dig selv og din modstander og du vil være i stand til at udkæmpe hundreder af slag uden at frygte udkommet.

Sine steder er bogen meget konkret, f.eks. om guerrillasoldatens brug af røgtobak, hvorom citeres:

En almindelig og særdeles vigtig nydelse i guerrillakrigerens liv er røgtobak, enten som cigarer, cigaretter eller pibetobak; lidt røg under korte hvil er en god ven for den ensomme soldat. Piber er nyttige, da de i ekstrem grad muliggør udnyttelse af al tobakken fra cigar- og cigaretstumper i smalle tider. Tændstikker er enormt vigtige ikke kun til at tænde tobak, men også til at tænde bål; dette er een af de store problemer i skoven i regntiden. Det er at foretrække, at have både tændstikker og en lighter, så tændstikker kan bruges, hvis lighteren løber tør for benzin.

Et andet sted hedder det om kvinden som partisansoldater:

Kvinden kan udføre selv de vanskeligste opgaver; hun kan kæmpe side om side med mænd, uden at der af den grund — i modsætning til, hvad mange tror — skabes seksuelle konflikter i guerrillagruppen.

Bogen findes i flere versioner, men er noget svær at få fat i på danske biblioteker.

   Bøger    Om at være chilensk flygtning i Danmark
Paula Larrain:
    
I morgen skal vi hjem - Mit liv som chilener i Danmark udkom i 2003 på 30-års-dagen for militærets magtovertagelse i Chile d. 11. september 1973. Den er skrevet af den kendte journalist og nyhedsoplæser på DR Nyhederne, Paula Larrain, og er en dybt personlig bog, der berører splittelsen mellem på den ene side at være velintegreret i Danmark, men på den anden side at være chilener inderst inde.   Bøger    Om sagen mod Augusto Pinochet
Ariel Dorfman:
    
Terroruddrivelse fra 2003 af den chilenske forfatter Arial Dorfman er her oversat til dansk.

På bagsiden står:

TERRORUDDRIVELSE - beretningen om den uendelige retssag mod General Pinochet - er spændende som en thriller, fyldt med retssalens drama og uventede afgørelser. Men først og fremmest tager bogen fat på en række brændende aktuelle spørgsmål - ikke mindst set i lyset af terrorangrebene 11. september 2001:
Hvor er grænserne for national suverænitet i en globaliseret verden? Hvordan dømmer en stadig mere indbyrdes forbundet verden forbrydelser mod menneskeheden? Hvilken rolle spiller de overlevendes erindring, smerte og rettigheder i denne kamp for et nyt retssystem? Ved at lytte til Pinochets mange ofre efter kuppet i Chile den 11. september 1973 udforsker Ariel Dorfman, hvordan traumatiserede kan befri sig selv for terror og frygt. Det centrale spørgsmål bliver: Er fred og forsoning mulig uden at konfrontere en turbulent og pervers fortid?


Bogen er meget personlig, og skrevet i en noget psykologiserende tone.


   Film    Om efterspillet mod Henry Kissinger
Eugene Jarecki:
    
The Trials of Henry Kissinger fra 2002 er lavet med afsæt i Christopher Hitchens's bog The Trial of Henry Kissinger fra 2001.

Filmen omhandler kun delvis chilenske forhold, men har i den forbindelse nogle glimrende arkivoptagelser fra Chile og af hovedpersoner som Salvador Allende, Augusto Pinochet og René Schneider.

Filmen omhandler i øvrigt Henry Kissingers rolle som amerikansk udenrigsminister og sikkerhedsrådgiver under Vietnamkrigen og under hændelser på Øst-Timor i 1970'erne. Film er altid et meget suggestivt medie til den slags med dramatiske optagelser, dramatisk musik o.s.v., og denne er ingen undtagelse. Sine steder rummer filmen desuden en noget suspekt form for argumentation. Den viser imidlertid på glimrende vis, hvad der er selve knuden i forholdene: Spændingen mellem sikkerhedspolitik og realpolitik på den ene side, og menneskerettighedsovervejelser på den anden. I filmen berøres bl.a. det forhold, at hvis menneskerettighedstanken skal føres ud konsekvent, er sådan noget som atombomberne over Hiroshima og Nagasaki samt den allierede bombning af Dresden i Nazi-Tyskland, ligeledes i 1945, også menneskerettighedsovertrædelser, der burde dømmes som sådan. Desuden pointeres i filmen det spøjse, at Kissinger, der var toneangivende i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i en længere årrække, egentlig handlede og tænkte u-amerikansk, på den måde forstået, at hans tankegang ikke var præget af de menneskerettigheder, som overvejende har sit ophav i USA. Derimod var hans politik i en tysk tradition af realpolitik.

I filmen berøres i øvrigt arrestationen af Pinochet i London i 1998, med henblik på det skelsættende i den begivenhed, samt amerikansk indblanding i drabet på general René Schneider i 1970 lige før Allende skulle indsættes som præsident.


   Bøger/film    Skønlitteratur
Isabel Allende:
    
Åndernes hus, La Casa De Los Espiritus, udkom i 1982, og er Isabel Allendes debutroman. Den blev især en bestseller i Tyskland og Spanien. Den danske filminstruktør Bille August filmatiserede filmen i Hollywood-regi i 1994. Skønt fiktion må bogen siges at være inspireret af hendes eget liv og egen familie, bl.a. hendes clairvoyante bestemor. Det er en familie- og slægtsroman, hvori der optræder stærke kvinder, hvilket naturligvis er et interessant tema i det mandsdominerede Latinamerika. Esteban Trueba er patriarken i familien og en indædt bekæmper af kommunismen. I bogen blandes det barske, det realistiske og politisk fiktion tilsat en god portion magisk realisme. Ligeledes må bogen siges at have indlysende paralleller til Chiles politiske historie fra omkring Anden Verdenskrig frem til 1970'erne, og man vil således i romanens univers let kunne nikke genkendende til virkelige præsidentvalg, militærkuppet, Pablo Nerudas død o.s.v.

I filmen ses bl.a. skuespillerne Meryl Streep, Jeremy Irons, Antonio Banderas og Glenn Close.

   Bog-klassikere    Klassikere inden for politisk tænkning
Niccolò Machiavelli:
»Il Principi«, dansk: Fyrsten, fra 1512 af italienske Niccolò Machiavelli (1469-1527) er een af de mest kontroversielle bøger inden for politisk tænkning overhovedet. Bogen anses i brede kredse for at være umoralsk, men er snarere en håndbog i politisk strategi og amoral. Bogen er ikke særlig lang, og ret let læst. Uanset hvad, er bogens grundlæggende strategier ikke til at komme uden om, og aktører på den udenrigspolitiske scene som Henry Kissinger og Danmarks Per Stig Møller har som akademikere skrevet om og arbejdet indgående med Machiavelli.

Fra Machiavellis lille bog stammer flere bevingede vendinger, såsom: »Det er bedre [som fyrste] at være frygtet end elsket, hvis man da ikke kan opnå begge dele«, »I de blindes rige er den enøjede konge«, »Den, der har fordel af forbrydelsen, har ofte medvirket til den« og »Man må gøre sig klart, at der eksisterer to slags våben: lovens og magtens. Det første er karakteristisk for menneskene, de sidste for dyrene.«
J.-J. Rousseau:
Schweiziske Jean-Jacques Rousseaus (1712-78) Samfundspagten fra 1762 har haft vidtgående betydning for al politisk tænkning siden hen. Emnerne er sådan noget som økonomi, lovgivning, folkevilje, regeringsformer m.v.
Thomas Jefferson:
Den amerikanske jurist og forfatter til USA's uafhængighedserklæring af 1776 Thomas Jefferson (1743-1826) var meget påvirket af Rosseaus tanker. Bogen Om demokrati er en samling af først og fremmest hans breve i forbindelse med det spæde demokratis opstart i Nordamerika, og er let læst og tit meget underholdende læsning i et svulstigt sprog.
Alexis de Tocqueville:
Alexis de Tocqueville (1805-59) var en fransk aristokrat, der i 1831-32 rejste rundt i USA. Om dette skrev han Democracy in America, som er en enestående fremsynet vurdering af det ny land, og som giver et fremragende indblik i samfundsforhold generelt. Den findes i uddrag i danske oversættelser som Lighed - frihed og Om demokratiet i Amerika. Bogen er skrevet i let forståeligt og friskt sprog og giver god indsigt.
Karl Marx :
Det kommunistiske partis manifest fra 1848 med den verdensberømte indledning: "Et spøgelse går gennem Europa — kommunismens spøgelse", og sloganet "Proletarer i alle lande! Forener Eder" skrevet af Karl Marx og Friedrich Engels har fået umådelige konsekvenser i det politiske liv over hele verden siden hen. Bogen er ret lille og derved overkommelig at læse, og dens temaer er fortrinsvis klassekamp og økonomi. Over 90% af alle klodens folkedrab i Det Tyvende Århundrede blev begået at regimer, der i een eller anden form bekendte sig til marxismen. Karl Marx's senere flere-binds værk Kapitalen, tysk: Das Kapital, fra 1857-95, er sværere læst og på flere tusinde sider.

Bottom Banner

© Asbjørn B. Christensen 2004-2012