Top banner
Banner

  Chilehistorie.excathedra.dk - citater, ordsprog m.m.  
Categories Banner
  
 
 

  
    src=
         
På denne side:
... er i nogenlunde kronologisk orden gengivet citater fra eller angående Chiles historie. Desuden nogle chilenske ordsprog.
   Ophav                       Citat
Chilensk talemåde:
I Chile sker der ikke noget.
      (En Chile no pasa nada.)
Chilensk ordsprog:
Den reje, som sover, føres bort af strømmen.
Chilensk ordsprog:
Den, som sparer sig til kommende tider, har ingen tro på Gud.
Ukendt chilener:
Hvorfor sælger vi ikke bare Chile og køber noget, der ligget tættere på Paris?
Gabriela Mistral:
Hvad sjælen er for kroppen, er kunstneren for sit folk.
Niccolò Machiavelli,
1512:
Det er bedre at være frygtet end elsket, hvis man da ikke kan opnå begge dele.
Diego Portales,
1822:
Den naive forestilling om demokrati er en absurditet i lande som de amerikanske. Folk har masser af laster, og mangler alle de dyder, som er nødvendige for at etablere en sand republik. Monarkiet kan ikke være et amerikansk ideal, heller - hvis vi forlod et forfærdeligt regime, for bare at skabe et nyt, hvad havde vi da vundet? Den republik, der skal skabes, er en stærk, centraliseret regering hvis mænd er sande figurer af dyd og patriotisme, og som derigennem opdrager borgerne til orden og dyd. Når det er sket, kommer den liberale regering, hvor alle borgere har deltagelse.
Mary Graham, engelsk forfatterinde,
1822:
Folkene i Chile er vidunderlige, men har et ubehageligt toneleje, især kvinderne.
Diego Portales:
Hvis min far lavede sammensværgelser, skulle han henrettes.
       Om at bevare et stærkt og funktionsdygtigt statsapparat, en ordentlig stat.
Francisco Antonio Pinto, tidl. præsident, til José de San Martin, 1845:
Jeg tror på, at vi får løst det der problem med at finde ud af både at være republikanere og at forstætte med at tale spansk.
Ukendt, Nittende Århundrede:
Nordamerika blev beboet af mænd, der kom til Den Ny Verden i søgen efter frihed; Sydamerika blev udbyttet af eventyrere, der jagtede guld.
Raul Silva Henriquez,
kardinal, 1961:
Disse jorder har nu tjent Gud godt og længe, men jeg tror, at landarbejdernes behov er større.
       Silva Henriquez iværksatte straks efter sin tiltræden som ærkebiskop i Santiago sin egen jordreform ved at udlodde kirkens jord.
Jorge Alessandri Rodriguez :
Uden en god økonomi er selv en nok så fremragende lovgivning forgæves.
Jorge Ahumada,
chilensk kristendemokrat, 1970:
Der er ikke noget iboende det chilenske folks mentalitet, dets land og ressourcer, eller i dets uforanderlige karakteristik, der gør det umuligt at opbygge et samfund i landet uden had, uden skammelig fattigdom og med muligheder for alle.
Salvador Allende,
1970:
Hvis Verden vitterlig blev skabt på syv dage, så bliver socialismen til gengæld ikke skabt på så kort tid, for Verden er imperfekt, men socialismen er perfekt.

Med hensyn til burgøjser-staten, så vil vi besejre den; omstyrte den.

Jeg skal bruge unge mennesker til den gamle kamp mellem de udbyttede og udbytterne.
René Schneider,
hærchef, 1970:
    Hæren er garant for et normalt valg, hvor den kandidat indtager præsidentembedet, der enten ved absolut flertal bliver valgt af folket eller — i fald ingen af kandidaterne opnår mere end 50 procent af stemmerne — bliver udpeget af kongressen.
[...]
    Vores doktrin og mission er endossement af og respekt for statens politiske forfatning.
[...]
    At gøre brug af våbenmagten for at give militæret magten, ville være at forråde landet.
[...]
    Den eneste afvigelse fra det netop fremlagte tankesæt er i den situation, hvor statsmagten svigter sin egen forfatningemæssige rolle. I sådant tilfælde vil de væbnede styrker — som de over for nationen bør — se sig frie til at løse denne anormale situation, og sætte deres forfatningsmæssige mærke, så landets styrelse bevares.
      Dette standpunkt går under navnet »Schneider-doktrinen«.
Henry Kissinger,
1970:
Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor vi bare skulle stå og se til at et land bliver kommunistisk, blot fordi dets befolkning er uansvarlig. Spørgsmålene her er alt for afgørende for de chilenske vælgere, til at blive overladt til deres egen beslutning.
Richard Nixon,
1970:
Jeg vil have, at du får Chiles økonomi til at hvine!
      Til CIA-chef Richard Helms efter Allendes tiltræden som Chiles præsident.
Edward Korry, amr. ambassadør,
1970:
Ikke en eneste bolt eller møtrik skal nå Chile under Allende. Så snart Allende kommer til magten, vil vi gøre alt, der står i vor magt, for at drive Chile og alle chilenere til den yderste nød og fattigdom.
Richard Nixon
1970:
This is a great day for France!
      Ved general de Gaulles begravelse.
Salvador Allende,
21. maj 1971 til den chilenske kongres:
Socialisterne i Rusland i 1917 tog udfordringen op og dannede en samfundsindretning til opnåelse af det socialistiske samfund — de indførte proletariatets diktatur. Nu om dage er ingen i tvivl om, at nationer med store befolkninger på denne måde relativt hurtigt kan overvinde deres tilbageståenhed og nå samtidige civilisationers højder. Eksemplerne USSR og Folkerepublikken Kina taler for sig selv.

Chile har indledt sin definitive genvindelse af sin grundliggende rigdom: Kobber. Nationaliseringen af vort kobber er ikke gerning af hævn eller had imod nogen gruppe, regering eller særlig nation. Tværtimod har vi taget det positive skridt hen imod at udøve et suverænt folks ufortabelige ret: Det fulde udbytte af ressourcerne udvundet af national arbejdskraft og møje.
Fidel Castro,
1971:
Marxisme er en revolution gennem produktion; Allendes er en revolution gennem forbrug.
Augusto Pinochet,
daværende stabschef i hæren, juni '73:
Når hæren rykker ud, så er det for at dræbe.
      Kommentar til sin medvirken til hærens hårdhændede nedkæmpning af 2. Pansrede Regiments kupforsøg.
Augusto Pinochet,
til Salvador Allende,
kort før kuppet 11/9 '73:
De vil altid have min betingelsesløse loyalitet, hr. præsident!
Salvador Allende,
til tidligere general Prats, kort før kuppet 11/9 '73:
Tag det roligt, general! Den dag militæret prøver at vælte mig, knuser jeg dem med Santiagos arbejdermilitser.
General Javier Palacios,
besked til juntaen 11/9 '73:
MISSION FULDFØRT — MONEDA TAGET — PRÆSIDENT DØD.
Hortensia Bussi de Allende, Salvador Allendes enke,
1973, efter kuppet 11/9:
Nu ser vi, at folket havde ret. Det er ikke nok at opnå regeringsmagten gennem valg. Folket skulle have været bevæbnet eller have haft en hær, der stod i dets tjeneste.
Fidel Castro,
1973:
Hvis hver arbejder og hver bonde havde haft en riffel i hånden, var der aldrig kommet et fascistisk kup.
General Gustavo Leigh Guzmán,
Oktober 1973, i Time Magazine:
Vi er ikke fascister. Vi er ikke nazister. En kommision er allerede nedsat for at skrive en ny forfatning. Vi ønsker at skabe en forfatning, der giver os et bolværk mod marxisters kontrol.
Demonstrant, 1976:
Ned med kapitalismen! Frihed i Chile!
      Råbt ad Milton Friedman, under ceremonien i Stockholm da denne fik Nobelprisen i økonomi.
Augusto Pinochet,
1978:
Nogle gange må demokratiet vaskes med blod.
Milton Friedman, økonom:
Industrielt fremskridt og tekniske forbedringer, alle de store undere i moderne tid, har haft relativt lille betydning for de velhavende. De rige i det antikke Grækenland ville stort set ikke have lukreret overhovedet af moderne sanitet; rindende vand blev bragt af tjenere. Fjernsyn og radio? Overklassen i Rom kunne nyde musik og skuespillere i deres hjem. Færdiglavet tøj, supermarkeder — alle disse og mange andre moderne opfindelser ville have forbedret deres live ret lidt. De store fremskridt i den vestlige kapitalisme har gjort bekvemmeligheder tilgængelige for masserne, det tidligere udelukkende var forbeholdt de rige og magtfulde.
José Toribio Merino,
1981:
Krig er det smukkeste erhverv, der findes. Og hvad er krig? Fortsættelsen af fred, hvir man realiserer alt det, som freden ikke kan realisere, for at føre mennesket til den perfekte dialektik, som er udslettelse af fjenden.
Augusto Pinochet,
1981:
Der er ikke så meget som et blad på et træ, der bevæger sig i Chile, uden at jeg ved det — lad det stå fuldstændig klart.
Friedrich August von Hayek,
østrigsk økonom, 1981:
Som længerevarende tilstand er jeg totalt imod diktatur. Dog kan det i overgangsperioder være nødvendigt med diktatur. Min personlige præference hælder mod et liberalistisk diktatur fremfor en demokratisk regering, hvor al liberalisme er fraværende. Mit eget indtryk er, at der i Chile vil ske en udvikling fra diktatorisk regering til liberalistisk regering.
Augusto Pinochet:
Vi har ikke noget imod tanker og idéer; vi har noget imod folk, der spreder dem.
Patrik Gyllenhammar,
svensk kommunalpolitiker på Gotland, 1982:
Chile er intet diktatur — der føres snarere en moderat politik.
General Cécar Mendoza
1983:
Vi misbruger udtrykket dialog. Der er tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt med dialog. Det er mere nødvendigt med monolog, for dialog er bare en samtale mellem to personer.
Augusto Pinochet,
1984, i Newsweek:
Jeg søgte ikke dette job. Skæbnen gav mig det.
Edward Kennedy,
Amr. senator, 1986:
Frihedsgudinden ville græde ved synet af La Esmeralda på vej gennem frihedens port ind til til New Yorks havn.
      I protest mod at det chilenske skoleskib, der i 1973 blev brugt som fængsel og torturkammer, sammen med andre sejlskibe skulle deltage ved 200-års-jubilæet for Frihedsgudinden.
Augusto Pinochet,
8. september 1986, dagen efter et attentat mod ham:
Jeg ville være villig til at ofre mit liv for Chiles frihed, for at landet ikke skal blive en sovjetisk koloni i Sydamerika.

Vi er i en tilstand af krig mellem marxisme og demokrati, og mellem kaos og demokrati.
Alan Clark,
britisk forsvarsminister i dagbog, 1987:
Jeg er forstemt over Udenrigsministeriet for tiden. Tidligere i dag kom en slesk embedsmand, som — Gud være os nådig — er ansvarlig for Sydamerika, for at orientere mig forud for min rejse til Chile. En masse snot om menneskerettigheder. Ikke eet ord om Storbritanniens interesser: Hvordan vi ser balancen, udsigterne, farerne eller mulighederne i regionen.
Jublende chilenere i Santiagos gader,
11. marts 1990:
Diktaturet faldt!
Augusto Pinochet,
11. marts 1990:
I svære timer for fædrelandet var jeg rede, og det vil jeg altid være, til at stå op mod frihedens og demokratiets fjender.
Augusto Pinochet,
1991:
Den chilenske hær ser overhovedet ingen grund til at bede om tilgivelse for at have fuldført sin patriotiske pligt.
Milton Friedman,
1991:
Det virkelige mirakel i Chile var ikke, at disse økonomiske reformer virkede så godt, som de gjorde, fordi det havde Adam Smith jo sagt, de ville. Chile er efter enhver målestok den største økonomiske succeshistorie i Latinamerika i dag. Det virkelige mirakel er, at den militære junta var villig til at lade det ske, for under et militært styre styres tingene fra toppen og ned. Under en markedsøkonomi styres tingene nedefra og op. Det er vitterlig et mirakel, at en militær gruppe var villige til at overlade tingene til en tilstand, hvor tingene styres nedefra og op.
Anthony Daniels,
Klummeskriver i The Daily Telegraph, 1998:
Ingen er jo i tvivl om, at Pinochet var en morder ... Men ingen er heller i tvivl om, at han er sit lands frelser. Det er denne ubehagelige sammenstilling, der gør ham så svær at dømme.
Margaret Thatcher,
Forhenværende permierminister, 1998:
General Pinochet må få lov til at vende tilbage til sit land med det samme. I næste uge byder Storbritannien lederen af et land [Argentina] velkommen; et land som ulovligt invaderede britisk territorium, hvilket kostede over 250 briter livet. Det ville være upassende at præke forsoning med een, mens man holder en anden arresteret — den som i selvsamme konflikt gjorde så meget for at redde så mange britiske liv.
Augusto Pinochet,
1998:
Historien har vist, at det altid går en diktator ilde.
Demonstrerende kvinder i Santiago, da Pinochet blev senator på livstid I 1998:
MORDER! MORDER!
Robbin Harris,
forfatter, 1999:
Allende skal ikke have lov til at få denne posthume hævn over den mand [Pinochet], som reddede Chile fra at blive et nyt Cuba og som gjorde Chile til Sydamerikas mest succesfulde kapitalistiske økonomi.
Præsident Ricardo Lagos,
tale til FN, 2001:
Jeg kommer fra Chile, fra den sydligste udkant af Amerika, et sted, der er blevet kalde »verdens ende«. Jeg kommer fra et land af poeter, Pablo Nerudas hjemland, et ret nys opstået land, frisk med blomster, med pollen og med mørtel. Jeg kommer fra Den Nye Verden, fra en verden, der ikke har forkastet sine drømme om en bedre fremtid.
Milton Friedman, økonom,
2001:
Henry Kissinger får Machiavelli til at fremstå som en engel.
Isabel Allende,
2003:
Hvis Marco Polo var landet på vore kyster efter 30 års eventyr gennem Asien, ville det første, han havde fået at vide, have været, at vore empanadas er meget mere delikate end noget som helst i Det himmelske Rige. [Kina]

Vi chilenere tror, vi er verdens centrum — efter vores mening skulle Greenwich have ligget i Santiago.

Vi er meget selvcentrerede: Resten af verden eksisterer kun for at konsumere vore vine og frembringe fodboldhold, vi kan slå.
Kevin Keegan, Englands fodboldlandsholdstræner:
Chile har tre muligheder: De kan vinde, eller de kan tabe.
Richard Nixon,
USA's præsident:
Dette ville være et nemt job, hvis man ikke var tvunget til at have med mennesker at gøre.

Jeg ville have været en god pave.
Henry Kissinger:
Korrupte politikerne giver de andre 10% et dårligt omdømme.

Vi må lære at skelne moral fra det at moralisere.

Det ulovlige gør vi med det samme. Det forfatningsstridige tager lidt længere tid.

Jeg læser ikke bøger; jeg skriver dem.

Der er i Amerika en tendens til at tro, at udenrigspolitik er en gren af psykologi.

Ingen vil nogensinde vinde kampen mellem kønnene; der pågår for megen fraternisering med fjenden.

Magt er det bedste afrodisiaka.
Isabel Allende:
For kvinder er det bedste afrodisiaka ord — G-punktet er i ørerne. Han, der leder efter det længere nede, spilder sin tid.


Bottom Banner

© Asbjørn B. Christensen 2004-2012