Top banner
Banner

  Chilehistorie.excathedra.dk - forside  
Categories Banner    Velkomst:
   Introduktion:
   Quiz:
   Tællere:
   Anmeldelser:
   Pinochet-biografi:
  
         


Chiles rigsvåben
   Forside    Chilehistorie
Indledning:
Chile er i dag måske mest kendt i Danmark ved at være det land i verden, der leverer mest vin til Danmark ved at have fortrængt Frankrig fra den plads. Ellers er Chile nok mest kendt for sit chilesalpeter, som frem til omkring Første Verdenskrig stort set var den eneste kilde i verden til kvælstofgødning, samt evt. for at have været hjemsøgt af Det Tyvende Århundredes største jordskælv i maj 1960. Desuden for de tyve dramatiske år fra 1970, hvor Salvador Allende blev historiens første folkevalgte marxistiske statsleder, til 1990, hvor det militærdiktatur, der havde væltet Allende i 1973, afsluttedes, og Chile overgik til demokratisk styre. Senere, 1998-2000, var Chile igen på alles læber i forbindelse med den banebrydende sag mod den tidligere diktator Augusto Pinochet, der i 1½ år sad i stuearrest som den første tidligere statsleder, der blev tilbageholdt i udlandet som konsekvens af gerninger i sin regeringstid.

I Danmark havde militærkuppet den direkte konsekvens, at der kom nogle tusinde flygtninge til landet. De dramatiske begivenheder i Chile i 1970'erne havde desuden en enorm interesse i Danmark, fordi de skete på et tidspunkt, hvor de marxistiske idéer havde en stor tilslutning og indflydelse i vor del af verden, og der derfor også her udspillede sig en ideologisk kamp, parallelt med at verden på det tidspunkt befandt sig i en såkaldt kold krig mellem de to supermagter, USA og Sovjetunionen, der begge på forskellige måder var involveret i Chiles forhold.
Sidens indhold:
På denne hjemmeside gennemgåes Chiles historie med hovedvægten lagt på politik og i mindre grad økonomi i årene fra 1818 til 1990. I et begrænset omfang er politisk og økonomisk tænkning i den forbindelse inddraget.

En måde hurtigt at få sig et oveblik over landets historie på, kan enten være at bladre igennem tidslinien, læse persongalleriet, eller måske læse siden med ordsprog og citater angående Chiles historie. Alternative kunne de få brudstykker fra forfatterinden Isabel Allendes gennemgang af Chiles historie være en indgang til forløbet.

I et afsnit om Chiles geografi og befolkning forklares kort om landets særegne geografi, om befolkningens oprindelse og den særligt chilenske form for spansk sprog. Desuden kan man høre den chilenske nationalmelodi, og læse om flaget, nationalfuglen m.m.

I afsnittet om indianerkultur og spansk kolonisering berettes om tiden fra ca. 1530, da spanierne kom til området.

Dernæst følger en række afsnit om den politiske historie i landet. I perioden fra 1818 til 1970 gennemgik landet løsrivelse fra Spanien, krig med nabolande samt en række militære kup. I 1970 blev den marxistisk-populistiske Salvador Allende valgt til præsident. Derefter fulgte tre år med hans Folkefronts-regering, som fulgtes af 16½ års militærdiktatur.

I et særskilt afsnit berettes om forhold i forbindelse med landets to store naturrigdomme, chilesalpeter og kobber.

I en form for anskuelsesundervisning er der en side med flere af Chiles pengesedler, i hvilken forbindelse landets historie og monetære historie gennemgås i punkter.

Et kapitel om Chile fra den amerikanske bog fra 1912, South American Life, er gengivet i den danske oversættelse som Chile og chilensiske Forhold.

I en demonstration af vanskelighederne med historisk forskning, gøres rede for forskellige versioner af Salvador Allendes død i præsidentpaladset d. 11. sept. 1973.

I 1998 blev ex-diktatoren Augusto Pinochet tilbageholdt i London anklaget for forbrydelser under sin tid ved magten, hvilket var en banebrydende begivenhed i folkeretten. Der er en detaljeret tidslinie for det forløb, ligesom sagen behandles ud fra folkeretslige betragtninger.

En side indeholder en række tekster angående Chiles politiske historie, bl.a. præsidentrækken, Folkefronts-regeringens valgprogram, dokumenter angående militærkuppet i 1973, taler af og anklageskrifter mod Pinochet m.m.

En række avisartikler fra danske dagblade er gengivet. Artiklerne spændet tidsmæssigt lige fra et stort jordskælv i 1906 til løsladelse af Pinochet i 2000.

På et særskilt side er der relevante litteraturforslag.

Der er en kort præsentation af kulturelle fænomener i den chilenske nation.

På et særskilt side er der relevante litteraturforslag.

Der er en side med links til hjemmesider for statsinstitutioner, politiske partier og bevægelser samt til medier.

Der er litteraturhenvisninger til litteraturen, der ligger til grund for Chilehistorie.excathedra.dk.

Desuden er der en søgefunktion på Chilehistorie.excathedra.dk.

Sluttelig kolofon.

      Chile-quizzen
       Quiz
       Klik her for at tage quizzen!

      Tællere
TracemyIP, Chart.dk, Nope.dk
   

ip-location


      Anmeldelser af Chilehistorie.excathedra.dk
Fagenes Infoguide

og

Historie-nu
Fagenes Infoguide skrev:
»En velfungerende side om Chiles historie og samfundsforhold. Hovedvægten er lagt på politik og i mindre grad økonomi i årene fra 1818 til 1990.
[...]
Siden lægger op til samarbejde med geografi, idet der er et kort afsnit om landets særegne geografi og om befolkningens oprindelse. I en demonstration af vanskelighederne med historisk forskning, gøres rede for forskellige versioner af Salvador Allendes død i præsidentpaladset d. 11. september 1973.

[...]
Udover baggrunds- og synspunktmaterialer kan man finde flere gode originaltekster, f.ks. folkefronts-regeringens valgprogram og en række avisartikler fra danske dagblade. Endelig finder man en god søgefunktion og relevante litteraturforslag samt links til yderlige resssoucer på WWW.
«


Historie-nu skrev:
»Ny righoldig dansk hjemmeside, der fortæller det sydamerikanske lands historie fra indianerne til i dag. «
   

      Biografi om Pinochet
En biografi, »Augusto Pinochet, 1915-2006 – en biografi«, over Augusto Pinochets liv er under udarbejdelse, og lanceres på:


www.pinochet-biografi.excathedra.dk

Bottom Banner

© Asbjørn B. Christensen 2004-2012